top of page

רדיו הקול פתוח - הסכמי ממון: גירושין לפני החתונה


האם נישואין הם עסקה לכל דבר? האם נכון שנושאים טעוני רגש מקומם להתדיין בבית משפט?

במדינה בה בן זוג יכול למנוע גט מבת זוגו, הסכם טרום נישואין נהיה הכרח. פערי הכנסה או "השקעה" בנכסי הזוג, הם מנוע להכנת הסכם ממון. ההיבט הפסיכולוגי הקשה מתעורר כאשר הזוג חי ממש לפני החתונה, את הפרידה הסופית.

פתאום מוצאים עצמם בני הזוג והוריהם, דנים בהפרדת רכוש, מתן גט, מזונות, שווי נכסים, כל זה סמוך לחתונה, רבים יוצאים מכך ניזוקים, עד כדי ביטול הקשר. מה יעשה הצד "העשיר" בכסף שהוא מגן עליו בחשבונות נפרדים כל חייו?

בתכנית נמצאת איתי באולפן עו"ד אירית רייכמן, שאתה נדון בהשלכות האישיות של הסכמי ממון ותהליכי הגישור ליישוב סכסוכים.

יישוב סכסוכים בין זוגות ובעיקר כאלה שהם הורים לילדים, הוא עניין רגשי טהור במהותו, שהכסף וסדרי ראיה, הם כלי לתקוף את בן הזוג האחר. נראה שהמחוקק מבין גם הוא כי המקום לפרוק רגשות סוערים וכואבים אינו בכתב תביעה מפולפל או בכתב הגנה תוקפני.

בגישור יש מקום לפרוק רגשות, להביע משאלות ואולי לנסות ליצור יחד, סוג של חיים נפרדים שאפשר לחיות איתם לאורך זמן. חוק ההתדיינות שנכנס לתוקפו נראה שיעשה רק טוב למתדיינים.

מהו גישור מוצלח? מדוע צריך להתפשר גם אם את/ה צודק לדעתך?

פוסטים מומלצים
חדש בבלוג
תגיות
ארכיון
עקבו אחרי הבלוג
  • Facebook Basic Square
RSS Feed
bottom of page